Hvad siger leksikon?

Mange griber naturligvis efter et leksikon, når man skal finde svar på faktuelle oplysninger om nationen. Men hvad Ejer Bavnehøj angår, skal man skal tage oplysningerne med et gran salt. Højdebeskrivelsen varierer i følgende leksika og ingen angiver den korrekte højde i dag:

Salmonsens Konversationsleksikon, 1917:
Danmarks højeste Punkt, 172 m, ligger i Nørrejylland, 7 km SV f. Skanderborg, Aarhus Amt, Vor Herred, Ovsted Sogn; paa toppen, hvorfra der er en meget vid Udsigt, staar Generalstabsmærke og en lille Granitsten med Aarstallet 1847, det Aar, da Højen første Gang blev maalt; ligeledes findes der en stærk ødelagt Gravhøj. Hidtil havde Himmelbjerget været anset for Landets højeste Punkt. Bavnehøjen selv er Statsejendom; et tæt ved liggende Punkt paa Højdedraget, Lindbjerg, er knap 2 m lavere; paa Højdedraget ligger Danmarks højestliggende kirke, Ovsted Kirke.

Vor tids konversationsleksikon, 1937:
Danmarks højeste punkt, Aarhus amt, 9 km SV for Skanderborg, 172 m. Fra Toppen, der er en Gravhøj paa et meget højtliggende terræn, er der en overordentlig vid udsigt. E. B. er ikke særlig fremtrædende i Landskabet, og før Højden blev maalt (1847) blev Himmelbjerget anset for at være Danmarks højeste Punkt. 1924 blev der opført et 13 m højt Udsigtstårn til minde om Genforeningen. E. B. er Statsejendom og trigonometrisk Station. I nærheden ligger det kun 2 m lavere Lindbjerg.

Gyldendals 2-binds leksikon, 1982:
Bakke SV for Skanderborg; 170,95 m.o.h. Udsigtstårn. Til 1943 regnet for Danmarks højeste punkt, men ifølge finmåling er Yding Skovhøj 172,6 m.

Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1989:
Høyde i Danmark, Jylland, Århus amt, mellom Horsens og Skanderborg: 171 m.o.h. På toppen et firkantet 13 m høyt tårn. Ble tidligere regnet som Danmarks høyeste punkt.

Den store Encyklopædi, 1996:
Danmarks næsthøjeste naturlige punkt efter Yding Skovhøj beliggende 10 km SV for Skanderborg; 171 m.o.h. Toppen er en del af den aflange Ejer moræneryg, der strækker sig NV-SØ og flere steder når over 160 m højde. I 1924 indviedes på toppen af Ejer Bavnehøj et 13 m højt udkigstårn til minde om Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920, og på festpladsen holdes årlige folkemøder. Indtil 1943 blev Ejer Bavnehøj regnet for Danmarks højeste naturlige punkt.

Politikens Nudansk leksikon, 2002:
Danmarks højeste naturlige punkt efter Yding Skovhøj, 10 km SV for Skanderborg, 171 m.o.h. En del af Ejer moræneryg.

En opdateret og præcis kort beskrivelse af Ejer Bavnehøj finder man i Politikens Store Danmarksbog 2003.

Hvad skriver rejsebøgerne?

Danmark Dejligst, 1971:
Ejer Bavnehøj er en af højene i et storstilet bakkelandskab. Den komme derfor ikke så overraskende, som man havde tænkt sig. Ejer Bavnehøj er med sine 171,1 m højest af disse toppe, Lindbjerg er 170, og Møgelhøj 169,5, så forskellen er ikke stor.
(…..) udsigten er ret eventyrlig. Dog ikke til alle sider. Men man ser ud over et midtjysk tavl af skove og marker. Omgivelserne er fredet, og stedet ejes af et privat selskab, der har lavet anlæg med festplads.
Men Ejer Bavnehøj er ikke landets højeste bakketop. Vi skal gennem landsbyen Ejer for at møde rekorden på Yding Skovhøj. Den er 172,6 m. Man har en vældig udsigt fra vejen, men skal ikke stille for store forventninger, mens man arbejder sig opad skovstien. Højen svarer godt til navnet, den ligger i en skov, den 185 ha store Yding Skov.

Danmark - Lademanns Rejseleksikon, 1976:
Toppen af udsigtstårnet på Ejer Bavnehøj er landets højeste punkt - 184 meter over havniveau. Selve bakken er 171 meter og regnes officielt som landets højeste naturlige punkt, men præcisionsmålinger her vist, at den nærliggende Møllehøj er 45 mm højere! Endnu højere er Yding Skovhøj, 173 meter, men det er med lidt ”snyd”, for toppen af den er en anlagt gravhøj, altså en kunstig forhøjelse. Ingen af bakkerne syner så høje på nærmere hold, fordi de ligger på et højdeplateau, et 5 km2 stort område med 125 meter som laveste sted.

Politikens store Danmarksborg, 2003:
Danmarks højeste punkt er på 171 m, eller mere præcist 170 m og 89 cm. Når man står oppe i tårnet, er man 183 m over havets overflade. Tårnet blev opført i 1924 som et genforeningsminde med et bronzerelief af Christian den Tiende. Herfra har man landets videste udsigt, og i klart vejr kan man se den nye Lillebæltsbro. Der er planer om et museum om dansk folkestyre og demokrati under tårnet.

Et par kilometer nordvest for Ejer Bavnehøj ligger Danmarks næsthøjeste punkt, Yding Skovhøj, der med sine 170 m og 83 cm blot mangler 6 cm i at være lige så høj som Ejer Bavnehøj. I den angivne højde er ikke medregnet den menneskeskabte bronzealderhøj, der ligger på bakken.

Kilde: ”Toppen af Danmark”, 2004
Ejer Bavnehøjs VennerDel siden:
Sheltere med udsigt

Overnat i det fri tættest ved stjernerne.To sheltere, borde-bænke, bålplads med grill og multtoilet, informationstavler.
Læs mere

Mod nye Bavnehøjder

Realdania støtter et forprojekt, der skal afdække højdepunktets potentiale som national attraktion, formidlings- og mødested med baggrund i stedets kulturhistorie, landskab og natur.
Læs mere - Se video (2:57)

National seværdighed

Ejer Bjerge er af Vejdirektoratet ophøjet til en national seværdighed. Berlingske skriver ligefrem om en bjergkæde. Nu må der skiltes med brune Johanneskors.
Læs mere - Se video (28:00)