Information om genforeningen

Sydslesvigudvalget støtter folkeoplysende virksomhed om genforeningssagen i historisk lys i form af:

  • Informationsbrochure til besøgene på Ejer Bavnehøj.
  • Pjece til folkeskoler / lejrskoler nord og syd grænsen.
  • Hjemmeside med interaktion rettet især mod børn. (på vej)
  • Informationstavler opstillet i nærheden af Genforeningsstenen og Genforeningstårnet. (på vej)
Formål: Projektet skal bidrage til at øge danskernes - herunder især de yngre generationers viden og forståelse for mindretallet syd for grænsen. Udgangspunktet for informationsindsatsen er de historiske begivenheder i 1920, men også den nyere historie frem til i dag vil blive belyst. Endvidere skal det medvirke til at knytte flere bånd mellem forskellige generationer og grupperinger på tværs af grænsen.

Læs mere om Sydslesvigudvalget:
Del siden: